Governance Support Facility Initiatives for the 21st

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị cho thế kỷ 21

P.O Box 2831
Cupertino, CA 95015, USA
Email Us: contact@gosfi.org

Sáng kiến Tư vấn Hỗ trợ Quản trị (GoSFI) cung cấp dịch vụ nghiên cứu trung và dài hạn, phát triển năng lực, và điều phối hợp nhằm hỗ trợ cải cách quản trị.  Xem tiếp

GoSFI hình thành các nhóm công tác gồm các chuyên gia chuyên đề và các nhà thực hành quốc tế và trong nước, làm việc qua mạng và trực tiếp. GoSFI chủ trương một phương pháp làm việc có sự tham gia và qua đó bao gồm được cả các bên hữu quan lẫn các bên thụ hưởng trực tiếp. Xem tiếp…

Mục đích cuối cùng của GoSFI là hỗ trợ thể chế hóa các quá trình có sự tham gia để đóng góp cho phát triển hiệu quả và bền vững. Xem tiếp…

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị - Việt Nam (GoSFI-VN)

GoSFI-Việt Nam

Làm việc cùng với Việt Nam

GoSFI-VN thừa nhận kinh nghiệm quốc tế về cải cách quản trị nhưng cũng dám chắc rằng những bài học kinh nghiệm thu được từ Việt Nam cũng thiết thực cho các nước đang phát triển khác khi phải đương đầu với những thách thức tương tự.
Xem tiếp...

Các dự án nghiên cứu quản trị Việt Nam

Cải cách Hành chính Công
Tái cơ cấu Cung cấp Dịch vụ Công
Quản trị Địa phương và trách nhiệm giải trình
Quan hệ Đối tác Nhà nước – Xã hội
Phòng chống Tham nhũng  Xem tiếp...

Phát triển năng lực

Đánh giá năng lực
Hỗ trợ quản lý dự án/chương trình theo hướng kết quả
Những khóa tập huấn ngắn hạn  Xem tiếp...

Hỗ trợ tiến hành

Nghiên cứu tình huống
Xây dựng tầm nhìn tổ chức và lập kế hoạch chiến lược
Thực hiện định hướng kết quả
Xây dựng kỹ năng thực hành
Đối thoại chính sách  Xem tiếp...